Stowarzyszenie „PERMAF” 

 

Nazwa Stowarzyszenia pochodzi od osób, które rozpoczęły żywienie pozajelitowe w domu, w Polsce: Pertkiewicz, Majewska, Fołtyn.

Powstało w maju 2010 roku z inicjatywny grupy pacjentów Oddziału Klinicznego Chirurgii i Żywienia, mieszczącego się w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. Profesora Witolda Orłowskiego w Warszawie.

Jesteśmy pierwszym ogólnopolskim stowarzyszeniem dla osób dorosłych żywionych sztucznie, jakie powstało w Polsce. Przed nami na rzecz pacjentów żywionych domowo działały tylko stowarzyszenia dla dzieci, a dla dorosłych lokalne stowarzyszenie w Olsztynie. 

Głównym celem Stowarzyszenia jest prowadzenie wszechstronnych działań na rzecz chorych żywionych pozajelitowo i dojelitowo oraz wspieranie rozwoju żywienia pozajelitowego i dojelitowego w Polsce i za granicami RP. 

Korzyści płynące dla jednostki z przynależności do Stowarzyszenia „PERMAF” są następujące:

  • zapewnienie, iż jej głos wraz z głosem pozostałych członków będzie reprezentowany przez stowarzyszenie przed organami rządzącymi i instytucjami, co oznacza możliwość przedstawienia własnych problemów związanych z żywieniem pozajelitowym i dojelitowym;
  • wpływanie na politykę zdrowotną dotyczącą żywienia pozajelitowego i dojelitowego, a poprzez to decydowanie o kształcie żywienia domowego, czyli o własnym, indywidualnym sposobie żywienia i życia;
  • możliwość nawiązania kontaktu z pacjentami żywionymi domowo z macierzystego ośrodka żywienia, jak i z innych ośrodków w Polsce, wymiana doświadczeń, poglądów, uzyskanie wzajemnego wsparcia i zrozumienia;
  • możliwość udziału w spotkaniach edukacyjnych na tematy związane z żywieniem, przygotowane przez specjalistów w dziedzinie żywienia klinicznego.


Na naszej stronie internetowej www.permaf.pl uzyskacie Państwo informację, w jaki sposób wstąpić w szeregi Stowarzyszenia „PERMAF”, jak i wiedzę na temat podstawowych zagadnień, dotyczących żywienia pozajelitowego i dojelitowego. 

Zapraszamy!
 

Uwaga: wszystkie teksty merytoryczne zamieszczone na stronie dotyczące żywienia klinicznego (zakładki ŻYWIENIE POZAJELITOWE oraz ŻYWIENIE DOJEITOWE), pochodzą z niepublikowanej pracy magisterskiej współautorki strony- Mirosławy Cichej: "Konsekwencje żywienia pozajelitowego i deprywacji pokarmowej na przykładzie zmian w sferze emocjonalno- motywacyjnej dotyczącej spożywania pokarmów".

Zdjęcia poglądowe na temat ŻP i ŻD pochodzą z archiwum Kliniki Chirurgii Ogólnej i Żywienia Klinicznego WUM oraz z archiwum autorów strony.

Prosimy NIE KOPIOWAĆ lub przynajmniej zaznaczyć źródło, z którego pochodzi tekst.

Liczymy na uczciwość i poszanowanie naszej pracy!